Apelacje

Sprawy apelacyjne reguluje art. 19 ustawy nr 55/1992 o Panstwowym Zakladzie Ubezpieczen od klesk zywiolowych w Islandii

Zarzad Zakladu zobowiazany jest do podjecia decyzji w jak najszybszym czasie w sprawach spornych dotyczacych wlasnego obowiazku wyplacenia odszkodowania oraz kwoty odszkodowania. Jezeli poszkodowany nie zgadza sie z orzeczeniem Zarzadu Zakladu w sprawie sporu, ma on prawo do odwolania sie do Komisji Apelacyjnej w ciagu 30 dni od otrzymania zawiadomienia od Zakladu. Komisje powoluje minister, a w jej sklad wchodza cztery osoby. Pierwszego czlonka Komisji mianuje Sad Najwyzszy, który to pelni funkcje przewodniczacego. Drugiego czlonka Komisji mianuje Biuro Prognoz Meteorologicznych. Trzeciego czlonka Komisji mianuje Uniwersytet Islandzki, natomiast czwarty czlonek Komisji powolany jest bez mianowania. Zastepcy czlonków Komisji powolani sa w identyczny sposób. Komisja upowazniona jest w razie koniecznosci do zasiegania opinii ekspertów.
Okres skladania apelacji do Zarzadu wynosi trzy miesiace od daty wydania decyzji.
Okres skladania apelacji do Komisji Apelacyjnej wynosi 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o orzeczeniu Zarzadu.
Blizsze informacje na temat adresu emailowego oraz czlonków Komisji znajduja sie na stronie Ministerstwa Finansów i Gospodarki.