Til upplýsinga

Tjón

Ef tjón hefur orðið á vátryggðum eignum er nauðsynlegt að tilkynna það eins fljótt og hægt er eftir að tjón hefur orðið. Þetta er gert með því að fylla út tjónstilkynningu hér á vefnum.

Vakin er athygli á því að vátryggður getur glatað rétti sínum til bóta vegna tómlætis ef hann tilkynnir ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik sem hún er reist á. Auk þess er skylt að vátryggja tilgreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð. 

 Nánar

Viðlagatryggingar

Skv. lögum nr. 55/1992 um Viðlagatryggingu Íslands skal stofnunin vátryggja gegn beinu tjóni af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Skylt er að vátryggja allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi og sjá vátryggingarfélögin um innheimtu iðgjalda fyrir hönd stofnunarinnar.

 Nánar

Algengar spurningar

Stjórn fundar næst fimmtudaginn 27. apríl 2017. Síðasti skiladagur erinda og gagna fyrir fundinn er þriðjudaginn 18. apríl 2017. Erindi og gögn sendist á vidlagatrygging@vidlagatrygging.is.

Síðasti fundur var haldinn 28. mars 2017.

Viðlagatrygging Íslands tryggir gegn beinu tjóni af völdum eftirfarandi náttúruhamfara:

Eldgos

Jarðskjálftar

Skriðuföll

Snjóflóð

Vatnsflóð

Allar húseignir og lausafé sem er brunatryggt hjá vátryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi.

Einnig er skylt að vátryggja neðangreind mannvirki þótt þau séu ekki brunatryggð: 
Hitaveitur, vatnsveitur, skolpveitur, hafnarmannvirki, raforkuvirki og síma- og fjarskiptamannvirki í eigu sveitarfélaga eða ríkissjóðs. 
Brýr sem eru 50 m eða lengri og skíðalyftur

Þegar tjón hefur orðið vegna náttúruhamfara skal vátryggður þegar í stað tilkynna það stofnuninni.

Hnappur til að tilkynna tjón er í horninu efst til hægri á síðunni. Innskráning er í gegnum island.is. Leiðbeiningar fyrir lögaðila má finna hér. 

Ef viðskiptavinir verða fyrir einhverjum truflunum við notkun á tjónstilkynningakerfinu óskum við eftir því að þeir hafi samband símleiðis við þjónustuver okkar í síma 575-3300 eða með tölvupósti á vidlagatrygging@vidlagatrygging.is


Eftir að tilkynning berst er hún metin og eftir atvikum send til óháðs matsmanns sem boðar fund með eiganda til tjónaskoðunar. Matsmaður skilar matsgerð (skýrslu um niðurstöðu) til Viðlagatryggingar sem kynnir hana skriflega fyrir eiganda. Eigandi fær tækifæri til að koma að ábendingum og athugasemdum ef einhverjar eru, áður en uppgjör fer fram.

Almenningur getur fengið upplýsingar um hvort eign sé skráð hjá VTÍ og hvort skemmdir hafi verið metnar.

Aðilum stjórnsýslumáls er heimilt af fá öll gögn málsins önnur en vinnuskjöl og öðrum með lögvarða hagsmuni er heimilt að fá sömu gögn án fjárhagslegra og/eða persónulegra upplýsinga.

Beiðni um gögn skulu berast skriflega í gegnum tölvupóstfangið vidlagatrygging@vidlagatrygging.is